Tuesday, August 19, 2014

زندگی نامه ادیب فهیم

زندگی‌نامه ادیب فهیم

ادیب فهیم، دیپلمات و سیاستمدار جوان، در ماه مارچ 2014م، به عنوان جانشین پدرش، مارشال فهیم تعیین گردید. وی دارای مدرک ماستری در رشتۀ اداره و پالیسی عامه، از پوهنتون «نیویارک» است.

او در سال 1985 متولد شد و دوران کودکی‌اش را در دره ای پنجشیر گذرانیده و در شهر کابل شامل مکتب گردید. پس از شکست رژیم طالبان، به دانشکدۀ حقوق و روابط بین‌الملل پوهنتون کابل راه یافت. امّا پس از مدتی، در سال 2003م، غرض ادامۀ تحصیلات‌عالی، راهی امارات متحده عربی گردید و در آنجا شامل پوهنتون امریکایی «شارجه» شد.

ادیب فهیم، در پوهنتون متذکره تحصیلات خود را در رشتۀ روابط بین‌الملل ادامه داد و پیرامون دولت‌سازی، منازعات‌قومی، مسائل سیاسی، روابط سیاسی-اقتصادی، و تاریخ خاورمیانه؛ پژوهش کرد. در این جریان، هم‌چنان جهت شناخت بهتر اوضاع بین‌المللی، در کنفرانس‌های متعددی که پیرامون مسائل مختلف تدویر شده بودند، در منطقه و جهان اشتراک کرد. آقای فهیم، در سال 2005م، در جمع یک هیئت علمی از طرف پوهنتون امریکایی «شارجه»، به منظور دست‌یابی به فهم عمیق‌تر از سیاست‌گذاری ایالات متحده نسبت به شرق میانه، به امریکا سفر کرد و در جریان این سفر از کنگره امریکا، کاخ سفید، و وزارت امور خارجه آن کشور بازدید به عمل آورد. او در این سفر هم‌چنان با مقامات دولتی امریکا در واشنگتن ملاقات کرد. ادیب فهیم، در سال 2006م، از جمع گروهی از محصلین ممتاز پوهنتون امریکایی «شارجه»، به حیث دستیار پژوهش، در جنرال کنسولگری سوئیس در دبی انتخاب شد. در آنجا، مشترکاً با اَتشه تجارتی، گزارش‌های مهمی را در عرصۀ های صحت و محیط زیست امارات متحدۀ عربی، ترتیب کرد.

ادیب فهیم، در سال 2007م، از پوهنتون متذکره سند فراغت به دست آورد و در سال 2008م، شامل دورۀ ماستری پوهنتون «نیویارک» شد. ادیب فهیم، در آنجا در رشته اداره و پالیسی عامه تحصیل کرد و در مورد شیوه‌ها و چالش‌های حکومت‌داری محلی پژوهش کرد. او در عین حال، از اواسط سال 2009م، تا زمان فراغت از پوهنتون «نیویارک»، بعنوان عضوی از یک گروه کوچک مشاورین برنامۀ انکشافی سازمان ملل و وزارت توسعه‌ای محلی کشور مصر، ایفای وظیفه کرد. این گروه برای انجام پژوهش‌های مَیدانی و انجام مطالعات و ارزیابی برنامه‌های ارائه خدمات‌عامه در چهار ولایت مصر، در زمینه بودجه‌سازی و برنامه‌ریزی محلی در آن‌کشور، پژوهش کرد.

این گروه هم‌چنان در سال 2010م، با تدوین گزارش علمی حاوی مطالعات تخنیکی در مورد پیشرفت‌ها و چالش‌های برنامه غیر متمرکزسازی و ارائه پشنهادهای استراتژیک غرض بهبود سیستم‌های برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی محلی در مصر را به برنامه انکشافی سازمان ملل و وزارت توسعه‌ای محلی مصر تقدیم کرد.

ادیب فهیم پس از فراغت از پوهنتون «نیویارک»، در سال 2010م، به افغانستان بازگشت. وی در نخستین روزهای بازگشت به کشور، به عنوان معاون ریاست پالیسی و نظارت در دفتر شواری امنیت ملی مقرر گردید و در مورد مسائل مختلف مرتبط به امنیت ملی کشور کارکرد، که می‌توان به اشتراک وی در جلسات و گروه‌های کاری پالیسی‌سازی، به نمایندگی از دفتر شورای امنیت ملی، و ایفای نقش فعال وی در کمیتۀ تدوین اولین پالیسی امنیت ملی افغانستان، اشاره کرد.

آقای فهیم در اواسط سال 2011 وارد وزارت امور خارجۀ افغانستان گردید و به عنوان معاون ریاست امور اقتصادی آن وزارت شروع به کار کرد. وی در اوایل سال 2013م، به حیث رئیس ریاست دوم سیاسی آن وزارت تعیین گردید. ریاست دوم سیاسی وزارت خارجه از جمله ریاست‌های با اهمیتی است که با سفارت‌های مربوط به حوزه آن ریاست، مقیم در کابل تأمین رابطه می‌کند. و فعالیت‌های سفارت‌های افغانستان مقیم در کشورهای شرق میانه و افریقا را رهبری میکند. ادیب فهیم، در زمان عهده‌داری مسوولیت این ریاست، از تعدادی کشورهای منطقه، طی سفرهای رسمی بازدید کرد و در مورد توافقنامه‌های مهم، مذاکراتی را انجام داد، ونیز وضعیت روابط دو جانبه افغانستان با کشورهای شرق میانه و افریقا را مورد بررسی قرار داد.

همچنان در این مدت گروه‌های کاری پالیسی‌ متعددی از جمله: موافقتنامه‌های مشارکت و همکاری و کمیسیون‌های مشترک با چندین کشور منطقه را رهبری کرد. وی برنامۀ مشخصی را به‌هدف ارزیابی از وضعیت عمومی و ایجاد تغییرات اساسی در ریاست دوم سیاسی از جمله: بررسی اساسی مسئولیت‌ها و وظایف ریاست دوم سیاسی را تدوین و تطبیق و برنامه‌های مختلفی را جهت ارتقای ظرفیت کاری در آن ریاست عملی کرد. و نیز برنامۀ منظمی را جهت دستیابی به یک تحلیل جامع و شناخت عمیق از روابط دو جانبه افغانستان با کشورهای خلیج فارس، ایران، ترکیه، عراق، اردن، و مصر را رهبری کرد.

ادیب فهیم، پس از درگذشت پدرش مارشال فهیم، در ماه مارچ 2014م، از سمتش در وزارت امور خارجه استعفا داد و در یک مراسم رسمی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، در حضور اعضای خانوادۀ مارشال فهیم، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، و فرماندهان سابق مجاهدین به حیث جانشین مارشال فهیم در زمینۀ روابط مردمی تعیین گردید.

ادیب فهیم، از اوایل سال 1991م، پدرش را در جلسات با فرماندهان و بزرگان در نقاط مختلف کشور همراهی می کرد. همچنان پس از شکست رژیم طالبان، در سفرهای رسمی داخلی و بین المللی با پدرش اشتراک می‌کرد. ادیب فهیم متاهل بوده و دارای سه فرزند میباشد. وی علاقمند مطالعه در مورد تاریخ و سیاست افغانستان و خاورمیانه است و به زبانهای دری، انگلیسی، عربی، اردو و پشتو صحبت می کند.

دیدگاه ادیب فهیم

پدر وی - مارشال فهیم، به عنوان یکی از بنیانگذاران افغانستان جدید، نقش مهمی را در حرکت افغانستان بسوی یک نظام دموکراتیک و همه شمول ایفا نمود. در نتیجه، ارزش های آزادی بیان، برابری، و صلح به عنوان حقوق اساسی و مسلم همه مردم افغانستان نهادینه گردید.

افغانستان با چالش های متعددی مواجه است. عبور از این چالش ها، مستلزم تبلور تعهد و رهبری مدبرانه است و مردم افغانستان قادر اند که در سایه یک حکومت مردمی و فراگیر ملی در همکاری با جامعه بین المللی، بر چالش های موجود فایق آیند.

مهمترین مسئولیت در وضعیت کنونی دفاع مشترک از وحدت و حاکمیت ملی افغانستان است و همچنین کار در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و بشری در حالی که کمک های بین المللی به افغانستان کاهش می یابد. با در نظرداشت این باور، فرصتی بوجود آمده است تا ملت افغانستان مسئولیت و رهبری فرایندهای تصمیم گیری و سمت دهی سرنوشت خویش را از طریق مشارکت فعال در پروسه های مهم ملی به دست گیرند.

ادیب فهیم خود را عضو صادق و متعهد نسل نو افغانستان می داند. او مصمم است تا بدون درنظرداشت تعلقات قومی و سیاسی، از طریق کار در راستای ایجاد یک دولت پاسخگو و متعهد، مصدر خدمت برای همه ملت افغانستان گردد.

ادیب فهیم معتقد است که مردم افغانستان گام های بی شماری را در حمایت و دفاع از ارزشهای ملی، برابری، آزادی، و صلح برداشته اند، ولی در تناسب به فداکاری های شان مورد حمایت و تحسین قرار نگرفته اند.

ادیب فهیم معتقد است که اعتماد ملت نسبت به عادلانه بودن نظام، باعث تشویق مشارکت بیشتر آنها در نظام میگردد. مشارکت بیشتر منتج به بهبود وضیعت بشری و اقتصادی در کشور گردیده و باعث گسترش آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان میشود. این همان دیدگاهی است که ادیب فهیم متعهد به تحقق آن میباشد.

No comments:

Post a Comment